Stowarzyszenie „Agile” jest organizacją non-profit

Stowarzyszenie:

 • powstało w celu wzajemnego wsparcia wspólnych celów
 • nie jest związane z żadną firmą ani organizacją
 • jest dobrem wspólnym członków którego najwyższą władzą jest walne zebranie członków
 • członkowie stowarzyszenia (w tym zarządu i komisji rewizyjnej) działają na rzecz organizacji bez zapłaty
 • działa dzięki pracy, która jest wkładem członków w organizację
 • gromadzi środki dzięki składkom oraz
 • … oraz może pobierać zapłatę za prace wykonane na poczet innych firm i organizacji

zarząd Stowarzyszenia stanowią:

 • Michał Januszewski jako prezes zarządu
 • Włodzimierz Tatucha jako wice-prezes zarządu
 • Paweł Olejnik jako wice-prezes zarządu
 • Izabela Januszewska jako członek zarządu
 • Natalia Kraszewska jako członek zarządu
 • Grzegorz Staniak jako członek zarządu
 • Ewelina Wińska jako członek zarządu

Michał Januszewski

prezes zarządu


 • organizator, budzi w ludziach to, co najlepsze
 • największą radość czerpie z rozwijania innych
 • docenia i podziwia różnorodność ludzi, postaw i organizacji
 • buduje zespoły dając im wspólny cel
 • skoncentrowany na wartości dla odbiorcy

Natalia Kraszewska

członek zarządu


 • wspiera osoby w zakresie ich mocnych stron
 • miłośniczka filozofii ciągłego uczenia się
 • wspiera liderów w rozwijaniu kompetencji przywódczych
 • łączy kropki, patrzy holistycznie i myśli systemowo
 • unika tworzenia lokalnych optymalizacji

Grzegorz Staniak

członek zarządu


Lubi:

 • szybkie/proste rozwiązywania
 • słuchać (dwoje uszy, jedne usta – taki dar)
 • pytać, by podpowiadać najlepsze rozwiązania
 • wspierać i łączyć ludzi/ich kompetencje
 • dawać przestrzeń w przyjaznym i efektywnym środowisku pracy
 • pracować z odpowiedzialnymi i zaangażowanymi ludźmi

Izabela Januszewska

członek zarządu


 • inicjator, katalizator zespołu, inspirator zmian i usprawnień
 • sprawia, że ważne kwestie wybrzmiewają
 • naturalnie odczytuje uczucia, emocje, potrzeby innych
 • dba o dynamikę zespołu i budowanie relacji
 • uwielbia działać w środowisku zmiany