Scrum Mastery 2nd edition

Geoff Watts

opisane przypadki z życia Scrum Mastera i jak postępować 
MÓJ NR 1, czytałam 3 razy 🙂