Coaching zwinnych zespołów

Lyssa Adkins

Obowiązkowa pozycja każdego Scrum Mastera, choć może nie na samym początku kariery a bliżej końca pierwszego roku pracy. Niemniej zdecydowanie wiecej rozumie się z treści książki po ukończeniu szkoły coachingu. Dokładnie i dobrze opisane wszystkie aspekty pracy SM jako coacha zespołu. Na uwagę zasługuje polskie tłumaczenie tej pozycji – pozbawione irytujących błędów obecnych zazwyczaj w tłumaczeniach książek zwiazanych z Agile