Trzy kluczowe cechy idealnego członka zespołu

Patrick Lencioni

Autor ponownie w formie powieści biznesowej przedstawia problem jakim jest umiejętność lub jej brak współpracy zespołowej. Stara się też zdefiniować na czym w zasadzie ona polega. Z punktu widzenia Scrum Mastera, czyli osoby starającej się usprawnić efektywność działania zespołu jest to bardzo cenny podręcznik.