Mentoring. Złote zasady

Maciej Bennewicz Anna Prelewicz

Podobnie jak coaching, mentoring to jedna z technik wykorzystywanych w pracy Scrum Mastera. W książce dokładnie opisano czym jest mentoring (także w odniesieniu do coachingu), jakimi umiejętnościami powinien charakteryzować się mentor, oraz jak należy efektywnie pracować z uczniami.