Porozumienie bez przemocy

Marshall B. Rosenberg

NVC, czyli porozumienie bez przemocy, to metoda o wprowadzającej w błąd nazwie. Absolutnie warto pominąć pierwsze skojarzenia i przeczytać. Opisana metoda komunikacji jest rewelacyjna.
Książka napisana nie najprostszym, ale też nie bardzo trudnym językiem. Zaczynamy od rozpoznania i nazwania własnych uczuć pojawiających się w określonych sytuacjach i przepracowania ich tak aby dotrzeć do prawdziwych, pierwotnych przyczyn. Tytułowa komunikacja jest niejako efektem ubocznym poznania samego siebie. Metoda jest trudna, wymaga wiele praktyki, ale niesie w sobie ogromny potencjał usprawniania komunikacji. Z samym sobą, z otaczającymi nas ludźmi, w sytuacjach konfliktowych.