Przemyślmy Agile

Klaus Leopold

Dlaczego zwinne transformacje w firmach, które nawet uczciwie przykładają się do tego zawodzą? W książce opisane są najczęściej spotykane przyczyny niepowodzeń. Bardzo cenny zbiór spostrzeżeń i wskazówek dla każdego SM, który już zaczyna wychodzić poza pracę wyłącznie z zespołem.