Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić

Chip Heath, Dan Heath

Fantastyczna książka, która w prosty, zrozumiały i usystematyzowany sposób, oraz co najważniejsze – poparty wieloma przykładami opisująca zagadnienia zmiany. Ale nie zmiany w rozumieniu transformacji w organizacji, ale każdej zmiany – od małej do dużej, bo wszystkie podlegają temu samemu schematowi. Wbrew temu czego można się obawiać nie ma tu niezrozumiałego języka psychologicznego a same jasno podane, zrozumiałe konkrety. Cały proces zmiany jest dokładnie i logicznie opisany i  wytłumaczony.