Agile, który działa

Michał Dusiński, Tomasz Borowiec

Praktyczne wprowadzenie w świat Agile. Na czym polega,  po co został wymyślony. Opisane są m.in. Scrm, Kanban, co to jest backlog, User Stories, Story pointy, rola PO.