Coaching zespołowy. Praktyczny przewodnik

Rafał Szewczak, Joanna Grela, Michał Bloch

Książka opisująca cele i zasady coachingu zespołowego. Opisana jest struktura procesu oraz kilkanaście najpopularniejszych metod.