Kompetentny Scrum Master

Kate Hobler

Książka przydatna przy planowaniu własnej ścieżki rozwoju w roli Scrum Mastera. Nie jest to opis jedynie słusznej drogi, ale zawiera wiele cennych i praktycznych uwag, które ułatwią wytyczenie własnej.