Ja i procesy samoregulacji

Mirosława Huflejt-Łukasik

Praca naukowa pisana dla innych naukowców. Bardzo ciężka. W zasadzie przeciętny zjadacz chleba może tam znaleźć jedynie ciekawe wyjątki i pojedyncze zdania.