The Effective Change Manager’s Handbook

Richard Smith, David King, Ranjit Sidhu, Dan Skelsey

Podstawa do szkolenia APMG Change Management. Ale tak szczerze to na szkoleniu ten materiał jest podany w bardziej przejrzystej i zrozumiałej formie. Książka jest długa i nieco zbyt pogmatwana momentami.