Zarządzanie interesariuszami projektu

Bartosz Grucza

Książka, a raczej monografia naukowa poświęcona teorii identyfikacji interesariuszy w różnych metodykach. Bardzo dużo rozważań dotyczących definicji i teorii.