100 business frameworks

Nicholas Boucher

Krótko opisane 100 popularnych biznesowych metod rozwiazywania problemów i stosowanych w ich analizie. Bardzo przydatne chociażby jako szybki podręcznik w przypadku znalezienia nieznanej metody.