Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych

Łukasz Brzeziński

Praca naukowa analizująca przydatność coachingu w procesie doradztwa zawodowego. Odwołania do badań i sporo definicji.