SAFe Coaches Handbook

Darren Wilmshurst, Lindy Quick

Dokładny podręcznik co, jak i dlaczego należy robić w SAFe z punktu widzenia roli związanej z coachingiem (SM, RTE)