Drive

Daniel H. Pink

Książka, która zdecydowanie obala mit, że najlepiej motywują pieniądze, oraz metoda kar i nagród. Pokazuje, że człowiek jest najbardziej efektywny, gdy ma możliwość decydowania, uczenia się i tworzenia czegoś nowego. Niezbędne jest dostarczanie narzędzi, które pomogą w zmianie.