Podręcznik manipulacji

Gregory Hartley, Maryann Karinch

Kompletny opis tego jak manipulować ludźmi z punktu widzenia śledczego wojskowego. Nie ma tu teoretycznej psychologii są same praktyczne spostrzeżenia i techniki. Należy jednak pamiętać o specyfice zawodu wykonywanego przez autora. Opisane techniki są ciekawe i działające, ale nie zawsze da się, lub chce z nich korzystać.