dołącz

Jak dołączyć? Co muszę wiedzieć?

  • zgłoś się, porozmawiajmy
  • podejmiesz decyzję
  • składka roczna wynosi 60 pln płatna na konto stowarzyszenia

to wszystko. resztę załatwia zarząd

napisz na adres dolacz@agile.org.pl


chcesz tylko poobserwować co robimy?

dołącz do grupy linkedin.com/groups/12552096