o nas

Stowarzyszenie „Agile” jest organizacją non-profit


Stowarzyszenie:

 • powstało w celu wzajemnego wsparcia wspólnych celów
 • nie jest związane z żadną firmą ani organizacją
 • jest dobrem wspólnym członków którego najwyższą władzą jest walne zebranie członków
 • członkowie stowarzyszenia (w tym zarządu i komisji rewizyjnej) działają na rzecz organizacji bez zapłaty
 • działa dzięki pracy, która jest wkładem członków w organizację
 • gromadzi środki dzięki składkom oraz
 • … oraz może pobierać zapłatę za prace wykonane na poczet innych firm i organizacji

zarząd Stowarzyszenia stanowią:

 • Michał Januszewski jako prezes zarządu
 • Włodzimierz Tatucha jako wice-prezes zarządu
 • Paweł Olejnik jako wice-prezes zarządu
 • Izabela Miłosz jako członek zarządu
 • Natalia Kraszewska jako członek zarządu
 • Grzegorz Staniak jako członek zarządu
 • Ewelina Wińska jako członek zarządu