Facilitating Proffesional Scrum Teams

Patricia Kong, Claudia Caalifano, David Spinks Anglojęzyczna pozycja o facylitacji z punktu widzenia zespołu scrumowego. Dokładnie omawia wszystkie aspekty i detale facylitacji z podziałem na wydarzenia scrumowe.